Projecten

De hall of fame van WETEQ

 

Grote regionale en landelijke opdrachtgevers doen een beroep op de expertise en de daadkracht van WETEQ voor uiteenlopende projecten. Een paar voorbeelden van aansprekende projecten vindt u hieronder.

 

VORT 1B

Voor de veiligheid in tunnels gelden is nieuwe Europese regelgeving van kracht. Deze eisen zijn in Nederland uitgewerkt in de Tunnelwet. Met ingang van 1 mei 2019 moeten alle Nederlandse tunnels aan de nieuwe regels voldoen.

Het programma VORT (Veiligheid en Onderhoud RijksTunnels) is in het leven geroepen om een extra onderhoudsimpuls te realiseren in rijkstunnels in Zuid- en Noord-Holland. Een Landelijke Tunnel Regisseur stuurt het programma aan. De professionals van WETEQ hebben delen van de engineering van nieuwe elektrotechnische installaties uit handen genomen en zelfstandig tot een goed eindresultaat gebracht.

 

Renovatie Ketelbrug

De Ketelbrug tussen Emmeloord en Lelystad ondergaat een ingrijpende renovatie. Het engineeren van nieuwe elektrotechnische installaties is werk voor de professionals van WETEQ.

 

Renovatie IJ-tunnel

De IJ-tunnel in Amsterdam wordt ingrijpend gerenoveerd. Doelstelling van de renovatie is onder meer om de veiligheid in de tunnel in overeenstemming te brengen met de actuele wet- en regelgeving. Daarom hebben professionals van WETEQ het toezichthouden aangenomen van de Gemeente Amsterdam en zelfstandig uitgevoerd voor dit grootschalige renovatieproject.

 

Project A15 MaVa

Het A15-traject Maasvlakte-Vaanplein wordt aangepakt om de veiligheid en de bereikbaarheid voor het omringende gebied te waarborgen. In totaal komt er 85 km aan extra rijstroken bij. Het project moest eind 2015 gereed zijn. Met een aanneemsom van meer dan een miljard euro is het een van de grootste projecten van Rijkswaterstaat. De professionals van WETEQ zijn verantwoordelijk voor de RAMS/FMECA. Ook hebben zij delen van de engineering voor de verkeerstunneltechnische installaties zelfstandig uitgewerkt en de opdrachtgever geadviseerd.

 

Spoortunnel Delft

In Delft is de integrale herontwikkeling van de spoorzone in volle gang. Het gaat om een groot project, met onder meer een spoortunnel met ondergronds station, parkeerfaciliteiten, een nieuw stadskantoor, woningen, kantoren, een stadspark en waterpartijen. Eind 2017 moet het gehele gebied klaar zijn. De totale investering bedraagt ongeveer één miljard euro. De combinatie CrommeLijn VOF voert het project uit. De professionals van WETEQ hebben zelfstandig meerdere deel-installaties van de tunnel en stations geëngineerd en product adviezen gegeven.

 

Tweede Coentunnel

Met de aanleg van de Tweede Coentunnel heeft Amsterdam een tweede tunnel onder het Noordzeekanaal gekregen. Daarmee zijn de dagelijkse files voor de Coentunnel op de A8 (in de ochtendspits) en de A10-West (in de avondspits) opgelost.  De autosnelweg in de tunnel heeft drie vaste rijstroken richting Zaanstad en twee wisselstroken. De richting van deze stroken wordt bepaald door de verkeersdrukte. Engineering en management van diverse delen van de  technische installaties in de tunnel zijn door professionals van WETEQ zelfstandig en succesvol uitgevoerd.

 

A12 Poort van Bunnik

Bij Bunnik is snelweg A12 verbreed met een totale lengte van 30 km, inclusief de vernieuwing en nieuwbouw van viaducten en andere onderdoorgangen. Verder omvatte het project de aanleg van twee grot ecoducten en andere faunapassages, duikers, geluidsschermen, een systeem voor dynamisch verkeersmanagement en openbare verlichting. Het project is al in maart 2013 opgeleverd, twee jaar eerder dan beoogd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bijzonder detail: aannemer BAM is gedurende 20 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud aan de weg. Ook de professionals van WETEQ waren nauw bij de uitvoering betrokken: door het leveren van een bijdrage en adviezen voor een goede planning en werkvoorbereiding.

 

Gemeente Westland

Professionals van WETEQ zijn bekende gezichten in gemeente Westland, dat met zijn grote tuinbouwareaal sterk bijdraagt aan de derde Nederlandse mainport (na de Rotterdamse haven en Schiphol). Onze werkzaamheden liggen in Westland vooral op het gebied van civieltechnische en infrastructurele ontwerpen.

 

A4 Delft-Schiedam

Rijkswaterstaat creëert een nieuwe snelweg tussen Delft en Schiedam, die de verkeersdruk op de A13 moet verminderen. WETEQ heeft voor Rijkswaterstaat een RAMS-analyse en life cycle cost berekeningen gemaakt.