Projecten

Projecten ondersteunt door WETEQ 

Grote regionale en landelijke opdrachtgevers doen een beroep op de expertise en de daadkracht van WETEQ voor uiteenlopende projecten. Meerdere voorbeelden van aansprekende projecten vindt u hieronder.


Gemeente Rotterdam 2020

In samenwerking met Nebest ondersteunen wij de Gemeente Rotterdam met haar vraagstukken van Ingenieursdiensten. O.a. de LED transitie die tot en met 2026 plaats gaat vinden in de gemeentes van Rotterdam.


Vialis project Schiphol 2017 – 2018

De engineering van de elektrotechnische installaties voor de Buitenvelderttunnel en Kaagbaantunnel.


Heijmans project IXAS Gaasperdammerweg 2017 – 2018

Uitbreiding van de A9 tussen knooppunt Holendrecht en Diemen maken onderdeel uit van de weguitbreding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). WETEQ heeft voor dit project de voorbereiding van de uitvoering gedaan voor de elektrotechnische installaties.


OpenIJ (BAM) Zeesluis IJmuiden 2016 – 2018

Het ontwerpen van de hardware systemen van de sluis.


Croon Wolter & Dros (combinatie Hyacint), renovatie Velsertunnel 2015 – 2016

Het maken van het uitvoeringsontwerp van de elektrotechnische installaties; VEVA, SOS-systeem, Hoogtedetectie, Afsluitbomen en VRI (verkeersregelinstallatie). Projecteringen zijn gemaakt voor diverse deelinstallaties. Het afstemmen van de technische details met de leveranciers. Het overleggen van het ontwerp met projectleiding en uitvoering.


VIA Noord-Zuidlijn project Noord-Zuidlijn  2012 – 2016

Het engineeren en voorbereiden van de uitvoering van tunneltechnische- en gebouwinstallaties (Elektrotechnisch) van de Noord-Zuidlijn. Specifiek voor de objecten Station Noord, Station De Pijp, Station Europaplein, Lijninfra, inclusief emplacement.  Het leiding geven aan engineers/tekenaars als lead-engineer (Elektrotechnisch, Communicatiesystemen en Werktuigbouwkundig) voor Energie-gebouw Zuid en Voorzieningengebouw. Het verzorgen van bedien- en onderhoudsinstructies voor de eindgebruiker.


Gemeente Amsterdam DIVV 2012 – 2015

Het toezichthouden en directievoeren voor de Gemeente Amsterdam op het project Renovatie IJ-tunnel. Aannemer: BAM. Projectsom: € 15,8 miljoen. Toezichthouden en Directievoering voor de Piet Hein Tunnel en Michiel de Ruijter Tunnel.


Croon Elektrotechniek/ Strabag Project A15 MaVa 2011 – 2015

Het A15-traject Maasvlakte-Vaanplein werd aangepakt om de veiligheid en de bereikbaarheid voor het omringende gebied te waarborgen. In totaal kwamen er 85 km aan extra rijstroken bij. Het project moest eind 2015 gereed zijn. Met een aanneemsom van meer dan een miljard euro is het een van de grootste projecten van Rijkswaterstaat. De professionals van WETEQ waren onder andere verantwoordelijk voor de RAMS/FMECA. Ook hebben zij delen van de engineering voor de verkeerstunneltechnische installaties zelfstandig uitgewerkt en de opdrachtgever geadviseerd.


Combinatie Crommelijn project Spoortunnel Delft 2011 – 2015

In Delft was de integrale herontwikkeling van de spoorzone in volle gang. Het ging hier om een groot project, met onder meer een spoortunnel met ondergronds station, parkeerfaciliteiten, een nieuw stadskantoor, woningen, kantoren, een stadspark en waterpartijen. Eind 2017 moest het gehele gebied klaar zijn. De totale investering bedroeg ongeveer één miljard euro. De combinatie CrommeLijn VOF voerde het project uit. De professionals van WETEQ hebben zelfstandig meerdere deel-installaties van de tunnel en stations geëngineerd en product adviezen gegeven.


Croon Elektrotechniek project Tweede Coentunnel 2008 – 2014

Met de aanleg van de Tweede Coentunnel heeft Amsterdam een tweede tunnel onder het Noordzeekanaal gekregen. Daarmee zijn de dagelijkse files voor de Coentunnel op de A8 (in de ochtendspits) en de A10-West (in de avondspits) opgelost.  De autosnelweg in de tunnel heeft drie vaste rijstroken richting Zaanstad en twee wisselstroken. De richting van deze stroken wordt bepaald door de verkeersdrukte. Engineering en management van diverse delen van de  technische installaties in de tunnel zijn door professionals van WETEQ zelfstandig en succesvol uitgevoerd.


Renovatie Ketelbrug 2012 -2013

De Ketelbrug tussen Emmeloord en Lelystad ondergaat een ingrijpende renovatie. Het engineeren van nieuwe elektrotechnische installaties is werk voor de professionals van WETEQ.


Imtech Infra project VORT 1B   2011 -2012

Het programma VORT (Veiligheid en Onderhoud RijksTunnels) is in het leven geroepen om een extra onderhoudsimpuls te realiseren in rijkstunnels in Zuid- en Noord-Holland. Een Landelijke Tunnel Regisseur stuurt het programma aan. De professionals van WETEQ hebben delen van de engineering van nieuwe elektrotechnische installaties uit handen genomen en zelfstandig tot een goed eindresultaat gebracht.


BAM project A12 Poort van Bunnik 2010 – 2012

Bij Bunnik is snelweg A12 verbreed met een totale lengte van 30 km, inclusief de vernieuwing en nieuwbouw van viaducten en andere onderdoorgangen. Verder omvatte het project de aanleg van twee grot ecoducten en andere faunapassages, duikers, geluidsschermen, een systeem voor dynamisch verkeersmanagement en openbare verlichting. Het project is al in maart 2013 opgeleverd, twee jaar eerder dan beoogd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bijzonder detail: aannemer BAM is gedurende 20 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud aan de weg. Ook de professionals van WETEQ waren nauw bij de uitvoering betrokken: door het leveren van een bijdrage en adviezen voor een goede planning en werkvoorbereiding.


Gemeente Westland 2009 – 2012

Professionals van WETEQ zijn bekende gezichten in gemeente Westland, dat met zijn grote tuinbouwareaal sterk bijdraagt aan de derde Nederlandse mainport (na de Rotterdamse haven en Schiphol). Onze werkzaamheden lagen in Westland vooral op het gebied van civieltechnische en infrastructurele ontwerpen.


Homij project renovatie Haringvliet Volkeraksluizen (HVVOS) 2007 -2009

Voor de renovatie van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties heeft een Technical Professional van WETEQ de projectcoördinatie gedaan. Als kerntaken het coördineren van het ontwerp en uitvoering en het zelfstandig voorbereiden van de uitvoering.


Homij/VTN Hubertustunnel 2007 – 2009

Voor de bouw van een nieuwe tunnel (Hubertustunnel) in Den Haag, zijn de Technical Professianals van WETEQ verantwoordelijk geweest voor de coördinatie en de uitvoering van de engineering en waren zij verantwoordelijk voor de energievoorziening, algemene verlichting en gebouwinstallaties en als interface met de deelinstallaties drainagepomp-, verkeers- en brandblusinstallatie, communicatie, besturing , bediening en bewaking.