Referenties

Referentieprojecten van WETEQ

 

Renovatie Kaagbaan- en Buitenvelderttunnel, opdrachtgever Vialis

Vialis heeft de opdracht gekregen van Schiphol om de Kaagbaan- en Buitenvelderttunnel aan de nieuwste eisen op het gebied van tunnelveiligheid te laten voldoen.  Enkele engineers van Weteq hebben gewerkt aan diverse deel-installaties van de tunnels.

 

Wegtunnel A9 Gaasperdammerweg, opdrachtgever IXAS (Heijmans)

Voor dit project heeft een Senior Werkvoorbereider de elektrotechnische installaties voorbereid en de uitvoering begeleid. 

 

Zeesluis IJmuiden, OpenIJ (BAM/Volker Infra)

Op dit project heeft WETEQ de engineering ondersteunt voor het maken van de elektrotechnische installaties.

 

Herontwikkeling Spoortunnel Delft, opdrachtgever VMA

Een medewerker van WETEQ  heeft hier zijn werkzaamheden te verrichten als Lead Engineer. Hij was verantwoordelijk voor  het vertalen van het programma van eisen naar specificaties en een bestek  zodat er een voorontwerp en definitief ontwerp gemaakt kon worden van de deelinstallatie Energie.

Tweede Coentunnel, opdrachtgever Croon

De Tweede Coentunnel is een tunnel onder het Noordzeekanaal.

De tunnel zal in combinatie met een nieuwe autosnelwegverbinding worden gebouwd. De tunnel zal bestaan uit drie vaste rijstroken richting Zaanstad en twee wisselstroken die beschikbaar zullen zijn in de rijrichting waarin het op dat moment het drukste is. Doel van de Tweede Coentunnel is het verminderen van de dagelijkse files voor de Coentunnel op de A8 (in de ochtendspits) en de A10-West (in de avondspits).

Op bovengenoemd project hebben wij een groot aantal medewerkers ingezet in de functies van Engineer, Lead Engineer, Werkvoorbereider en Projectleider

VORT 1B, opdrachtgever Imtech

Ten behoeve van Europese tunnels zijn nieuwe eisen ten aanzien van veiligheid in tunnels uitgevaardigd. In Nederland zijn deze eisen uitgewerkt in een nieuwe tunnelwet.
Alle tunnels in Nederland dienen per 1 mei 2014 aan de nieuwe tunnelwet te voldoen.

Eind 2009 is het programma VORT (Veiligheid en Onderhoud RijksTunnels) in het leven geroepen om, onder centrale aansturing door de Landelijke Tunnel Regisseur, een extra onderhoudsimpuls te realiseren in Rijkstunnels in de provincies Zuid- en Noord Holland. Een Lead Engineer van WETEQ is op dit project zijn kennis en kunde aan het delen.

Renovatie Ketelbrug, opdrachtgever Cofely

De Ketelbrug tussen Emmeloord en Lelystad ondergaat een ingrijpende renovatie. Een medewerker van WETEQ ondersteunt Cofely met dit project in de functie van Engineer.

A15 Maasvlakte-Vaanplein  MaVa, opdrachtgever CSA15 V.O.F.

Het hele traject A15: Maasvlakte – Vaanplein wordt aangepakt om het omringende gebied veiliger en bereikbaar te houden. In het totaal komt er 85 km extra rijstrooklengte bij. WETEQ heeft op dit project diverse medewerkers ter beschikking gesteld in de functies van Lead Engineers, Engineers en AutoCad Tekenaars.

Poort van Bunnik, opdrachtgever BAM Infratechniek en Mobiliteit

Een verbreding van de A12 tussen Utrecht Lunetten en Veenendaal. Hier is een werkvoorbereider van WETEQ geplaatst om te helpen met de voorbereiding.

Renovatie IJ-Tunnel, opdrachtgever Gemeente Amsterdam

Deze tunnel moet  gaan voldoen aan de huidige wet- en regelgeving op het gebied van tunnelveiligheid. Deze 45 jaar oude tunnel verdient ook een grondige opknapbeurt. WETEQ coördineert, met een team Toezichthouders, het toezicht op de verkeers tunnel technische installaties namens de Gemeente Amsterdam.