Algemene voorwaarden

VORT 1B

Ten behoeve van Europese tunnels zijn nieuwe eisen ten aanzien van veiligheid in tunnels uitgevaardigd. In Nederland zijn deze eisen uitgewerkt in een nieuwe tunnelwet.
Alle tunnels in Nederland dienen per 1 mei 2014 aan de nieuwe tunnelwet te voldoen.

Eind 2009 is het programma VORT (Veiligheid en Onderhoud RijksTunnels) in het leven geroepen om, onder centrale aansturing door de Landelijke Tunnel Regisseur, een extra onderhoudsimpuls te realiseren in Rijkstunnels in de provincies Zuid- en Noord Holland. WETEQ Professionals zijn ingehuurd om de engineering te realiseren van de te vervangen elektrotechnische installaties.

Related Portfolio